32 241 61 45986EKO-PATROL

Działania ekologiczne

 Chorzowska Straż Miejska od kilku lat prowadzi wzmożone kontrole dotyczące spalania odpadów w piecach grzewczych i paleniskach domowych.
Wybierając miejsca, które w sezonie grzewczym w pierwszej kolejności objęte są działaniami, uwzględnia się dane dotyczące wcześniej ujawnionych przypadków spalania odpadów, jak również interwencje od mieszkańców.
Do sezonu grzewczego 2017/2018 kontrole prowadzone były w obecności rzeczoznawcy z firmy współpracującej z tut. Strażą Miejską, który w razie potrzeby pobierał próbkę z paleniska celem przeprowadzenia badania laboratoryjnego.W 2018 roku funkcjonariusze przeszli specjalistyczne szkolenie w tym zakresie i mogą sami pobierać próbki do badań. Na podstawie wydanej ekspertyzy można stwierdzić czy doszło do spalania odpadów, a następnie doprowadzić do ukarania sprawcy.
Spalanie odpadów jest nielegalne i szkodliwe dla naszego zdrowia. Najczęściej spalane są opakowania z tworzyw sztucznych, butelki plastikowe, stare meble, kartony i folie. Jest to dość powszechny proceder, który w myśl Ustawy o odpadach jest wykroczeniem zagrożonym karą aresztu lub grzywny.
Przypomnijmy, że uniemożliwianie lub utrudnianie kontroli w zakresie ochrony środowiska osobom uprawnionym lub im pomagającym - zgodnie z art. 225 par. 1 Kodeksu Karnego - jest zagrożone karą do 3 lat więzienia.
Niezależnie od prowadzonych kontroli, funkcjonariusze na bieżąco prowadzą intensywne działania związane z ekologią. W tym m.in.:
• kontrole i obserwacje „dzikich wysypisk”,
• kontrole czystości w obrębie nieruchomości,
• kontrola czystości chodników (zaleganie błota, liści, śniegu) przylegających do granic nieruchomości,
• kontrole punktów skupu złomu,
• edukacja dzieci i młodzieży w trakcie realizacji zadań profilaktycznych,
• egzekwowanie przepisów Ustawy o ochronie zwierząt,
• działania zmierzające do usuwania wraków pojazdów z terenu miasta,
Polecamy również stronę internetową:
http://www.odpady.chorzow.eu/

Spec. Lechosław Maziarczuk
Spec. Leszek Bętkowski
Mł. insp. Barbara Mikszto-Śmietana
Spec. Łukasz Zwierkowski

Zobacz także:
powiedz nie doplaczom
stop rasizm
czad zabija

Nasze działania:


Promocja miasta:


Przydatne strony:


Straz miejska w Chorzowie

ul. Jana III Sobieskiego 3
41-500 Chorzów
tel. 986 lub 32 2416 145
e-mail: sm@chorzow.eu
www.sm.chorzow.eu